Information

På Revspidsen slår Smålandsfarvandet sammen med Omø Sund og danner “Omøs Skagen”.

 

Revet er kun dækket af 0,5 meter vand og strækker sig ca. 1 km. ud mod sejlrenden i Omø Sund. Selve sejlrenden er over 40 meter dyb. Den pludselige dybdeforskel har gennem tiden været skyld i adskillige grundstødninger, hvilket har givet øens fiskere en ekstraindtægt i form af bjærgeløn. I mange år eksisterede derfor et bjærgelav. I dag er det hovedsagelig lystsejlere, der kommer sydfra, som strander på revet.

MANGE SKIBE PASSERER

Omø-færgen sejler gennem Omø Sund på sin vej til og fra Stigsnæs, ligesom mange coastere sejler ind til Stigsnæs eller videre gennem Små- landsfarvandet. Om sommeren er Omø Sund et smukt syn med de mange sejlere.

FÆLLESJORD

Revspidsen er ca. 1 hektar og består af strandeng, hvor man bl.a. kan finde strandmalurt. Jorden er fællesjord og ejes i fællesskab af øens bønder. Hvert år 1. maj mødes bønderne i forsamlingshuset til frokost og byder herefter på de jordlodder, der er fælles. For et mindre beløb vinder man retten til i et år at lade sine dyr afgræsse jordloddet eller drive jagten.

TUREN LANGS SMÅLANDSHAVET

Hvis du fra Revspidsen fortsætter langs stranden mod syd, kommer du først til Revkrogen, og herefter kan du nyde strandsiden af Omøs højeste punkt, Skovklinten, der rejser sig imponerende 24 meter over havets overflade. Fortsætter du turen videre ad stranden, når du Draget, der er en af Omøs bedste badestrande.

ØENS ELKABEL ER PÅ BUNDEN AF HAVET

En af øboernes vigtigste tilslutninger til omverdenen ligger på havets bund på vestsiden af Revspidsen. Her går Omøs el- og fiberkabel i land. Kablet kommer fra Sjælland via Agersø. Afstanden til Agersø er ca. 2 km

Billeder