information

Kort og godt om ø-skolen på Omø

OMØ Skole er distriktskole for OMØ Sogn, som er en 4 1/2 km2 stor ø placeret ca. 50 minutters sejlads fra Stigsnæs.

Skolebygningen er bygget i 1859, fra den tid da præst og lærer var en og samme person. Lokalemæssigt er lejlighed og skolelokale placeret i hovedbygningen, et mindre lokale er placeret i en renoveret staldbygning tillige med bade- og omklædningsrum. OMØ Forsamlingshus lejes og benyttes som gymnastiksal. Hjemkundskab finder sted i lejlighedens køkken!
Skolens lokaler benyttes tillige af SFOMØ, som er et pasningstilbud for de 3-9 årige børn,4 - 6 timer om ugen.
OMØ Skoles elever er delt i 2 ikke-årgangsdelte samlæsningsklasser, 0. kl. - 3.kl. og 4.kl. - 6.kl. I flere fag samlæses ALLE 7 årgange.
Omø Skole følger UVM’s vejledende læseplaner.

Traditioner/Sange
Da OMØ Skole med sin 150-årige historie er en del af øens kulturelle traditionsmønster, har skolebestyrelsen prioriteret, at eleverne og forældrene opfordres til at deltage i en lang række af de forskellige traditioner som årets gang byder på:
* Børnene på øen deltager i årets høstgudstjeneste og bærer frugt ind og synger.
* Børnene går Luciaoptog i OMØ Kirke, samt ved skolebestyrelsens Juletræsfest.
* Hellig tre Kongers løb - er frivilligt, men børnene opfordres og møder en time senere dagen efter!
* Fastelavnsløb, hvor børnene går øen rundt udklædte som general, konge, kassemester, for- og bagriddere, klovne. - Børn og forældre afholder fastelavnsfest for de indsamlede midler.
* Påskeægtrilning 1. påskedag - på opfordring.
* Skolebestyrelsen afholder Juletræsfest for hele øen.

Sange til høstgudstjeneste, Lucia og overrækkelse af blelegat:

Babyboom


Melodi: Baby-face Tekst: Palle Iversen
Baby-boom, ja flyt til Omø
så får vi Baby-boom.
Med mange børn vi venter på det sker
at vi bli’r mange fler’.
Med mange børn i vente,
så må man jo forvente,
et Baby-boom.
Den friske luft og fri natur gi’r energi
Ta’ ud på vores Ø - vær med i vort forsøg, Det bli’r mægtigt Baby-boom.

Ansatte Skolen

Her følger en liste over ansatte med en undevisningsopgave på OMØ:

Kilde: Ib Andersen's jubilæumsskrift 1859 -1984

1742-1760 Helge Pedersen Ørbech degn/skoleholder

1760-1796 Ole Pedersen Ørbech skoleholder

1796-1799 Jørgen Jacobsen skoleholder

1799-1801 Jurgen Waldberg skoleholder

1801-1810 Jacob Hansen Hauschildt skoleholder/degn

1810-1821 Niels Ottesen husmand/degn/skoleholder

1821-1823 Jens Christian Pedersen Bøggild,husmand

1823-1824 Sønderup skoleholder

1824-1828 Peder Olsen skoleholder

1828- Jens Chr. Jul. Pedersen skoleholder

1828-1829 Johan Ludvig Moll skoleholder

1829-1834 Lerche skoleholder

1835-1837 Johannes Christian Hager skoleholder

1837-1843 Reistrup skoleholder

1943-1852 Peder Christian Visbye skoleholder

1852-1858 Hans Christian Krog skoleholder

1858-1859 H.S.Møller, C.V.A.Meyer, Larsen vakant

PRÆSTELÆRERTIDEN (Nuværende skolebygning)

1859-1865 Georg N. Bugge sognepræst/enelærer

1865-1871 H.J.J. Mygind sognepræst/enelærer

1871-1876 H.V.T.F. Bang sognepræst/enelærer

1876-1881 F.C.V. Sørensen sognepræst/enelærer 1884-1887 C.E. Brix sognepræst/enelærer

1887-1899 V.A.Thalbitzer sogenpræst/enelærer

1899-1902 Louis F. Fleron sognepræst/enelærer

1902- J.P.Jensen konstitueret enelærer

1902-1906 J.A. Filskov sognepræst/enelærer

1906-1916 J.P.Jensen sognepræst/enelærer

1916-1918 Carl G. Hansen konst.første/enelærer

1918-1920 A. P. Rasmussen præst/førstelærer (C. G. Hansen fortsætter som andenlærer)

1920-1922 Kristen Bøker Kristensen Hillegaard præst/førstelærer

1922-1923 Carl Wolfgang Zangenberg andenlærer

1923-1927 Theodor Jensen præst/førstelærer (Ny præstegård bygges og fra 1/6 1924 er embedet skilt)

1924-1927 Theodor Jensen enelærer

1928-1933 Hans Bjørn Holten Hansen enelærer

1933-1936 Hans Herman Nielsen enelærer

1936-1947 Carl Rasmus Petersen enelærer

1947-1952 Skotte Poulsen enelærer

1952-1954 Vakant (11 vikarer, bl.a. Verner Flies, Jørgen Hamre, Juul Petersen, Herman Nielsen, Pastor Mygind, Knud Bundgaard og Einar Storm)

1954-1960 Niels Bech Sørensen enelærer

1960-1961 Vakant

1961-1988 Ib Andersen førstelærer

1988- Ole Odsgård førstelærer

1988- Dorthe Winther lærer

2008 - Birgitte Aubeck pædagog/lærer

Bygnings historie

OMØ Skoles bygningsmæssige historie.


I 1741 stilles et 7-fags bondehus, indeholdende 2 værelser med 2 bilæggerovne og kobberkedel til rådighed som skolebygning. Bygningen, som lå vest for kirken - umiddelbart op til kirkegården - blev i 1808 nedrevet for at give plads til et kanonbatteri. (Krigen med England 1807 - 1814).
Efter 1808 er undervisningen foregået forskellige steder på øen, fortrinsvis i husmandsboliger, og varetaget af degne og skoleholdere med vidt forskellig baggrund.
Fra 22/10 1859 har undervisningen fundet sted i nuværende bygning (se tegning), som består af en skolestue på ca. 48 m2 og en lejlighed som præst/lærer, enelærer eller førstelærer har beboet. Sidebygningen har fungeret som staldbygning. Begge bygninger har undergået enkelte forandringer gennem årene.
Omkring 1918 lægges fast tag på hovedbygningen.
I 1961 bygges en kombineret træskogang og toiletbygning i tilknytning til lejligheden - mod syd.
I 1967 - (efter kommunesammenlægningen i 1966) bygges en tilbygning i tilknytningen til skolestuen (mod nord) indeholdende gang, toiletter og fyrrum - der indlægges centralvarme i hele bygningen. Lejligheden istandsættes i forbindelse hermed.
I 1980 renoveres hele sidebygning, således at der her bliver baderum, et mindre undervisningslokale på ca. 28 m2 med sløjdbænke, en garage og er forrådsrum til lejlighedens beboer.
I 1988 inddrages hele loftetagen i lejlighedens areal - tidligere havde der været kornloft og indrettet et værelse i hver ende.
I 1992 udskiftes et pandeplade tag på sidebygningen med røde vingetegl. (Helt i tråd med ånden i den i 1995 vedtagne bevarende lokalplan for OMØ By.)
I 1997 opføres en trægarage til brug for lejlighedens beboer, idet skolebestyrelsen får udarbejdet tegninger over inddragelse af nuværende garage samt tilbygning indeholdende faglokale til brug for sløjd, hjemkundskab, børnepasning samt aftenskole undervisning.
I 1999 total renoveres lejlighedens toilet.
I 2001 renoveres lejlighedens stue, der etableres gulvvarme, og en ydervæg isoleres. Nye døre isættes. Nyt gulv lægges.
I 2002 etableres en terrænbane langs boldbanen.
I 2004 og 2006 fælder ca. 20 udgåede elmetræer omkring skolen og boldbanen.
I 2004 – 2005 renoveres skolestuen således: gulv isoleres og der laves gulvvarme og lægges linoleum, vægge isoleres indvendigt, et værelse i lejlighed inddrage (erstatningsværelse laves på loft), således at skolestuen udvides med ca. 12 m2. 2 nye vinduer isættes mod øst. Lydisolering foretages, ny tavle og nye kort ophænges, åbnes reoler til skolebiblioteksbøger. Kopirum laves i enden af gangen. Alt males. I sidebygningen lægges nyt linoleum og der males, skab med vask opsættes. Indvielse den 19/4 2005.
I 2005 opsætter keramiker Gerda Østergård 2 friser med naturmotiver på væggene af gangbygningen.
i 2005 Vinduer udskiftes i lejlighedens stue.
I 2006 nedrives og genopbygges sydgavl i sidebygning. Gelænder ved trappe opsættes – har været undervejs i mindst 10 år!
I 2006 opsættes bålhytte på legepladsen.
I 2007 4 el-ovne i sidebygning udskiftes.
I 2008 nedrives og genopbygges nordgavl i sidebygningen. Tagrender på hovedbygning udskiftes til zinkrender. Vinduer og døre males – dog ikke alle. Der opsættes varmepumpe i sidebygningen – og isoleres med 100 mm ekstra på loftet.
I 2009 Resten af vinduer og døre males og bygninger kalkes inden den 3/6 ! Regentparrets besøg på Omø Skole forstås!
I 2010 isættes 5 nye døre
I 2012 isoleres loftet i hovedbygning
I 2013 opsættes jordbaseret solcelleanlæg på 14,4 kW
Billede af solcelleanlæg
Billede af genopbygning af gavl

 

 

 

Grønt Flag – Grøn Skole
Siden 1998 har det grønne flag vajet i skolens flagstang som tegn på at her arbejdes med Grønt Flag - Grøn Skole, som er et internationalt projekt, der i Danmark administreres af Friluftsrådet. I alle lande arbejdes med de samme temaer, f.eks. energi, vand, affald og natur. Gennem tiden er etableret minidam, ophængt redekasser, bygget pindsvinebo, lavet planteskole og højbede og sidste år etableret dådyrsikrede elevhaver.
Når der er arbejdet med et tema, og arbejdet er godkendt af Friluftsrådet, kommer borgmesteren med det grønne flag, for sammen med eleverne at skifte det gamle udslidte med et nyt – så på Omø Skole er alle elever på fornavn med de skiftende borgmester!

Billede af Grønt Flag + Lis Tribler

13 Grønne Flag på Omø Skole
10/6 1998: Vand (borgmester H.C. Nielsen)
27/8 1999: Affald (borgmester H.C. Nielsen)
3/1 2001: Energi (borgmester H.C. Nielsen)
27/8 2002: Hit med naturen (borgm. Ole Drost)
10/12 2003: Vand (borgmester Ole Drost)
16/6 2005: Miljømærk din skole (bgm. Ole Drost)
22/6 2007: Hit med naturen (borgm. Lis Tribler)
11/8 2008: Energi og naturen omkring skolen.
(borgmester Lis Tribler)
10/2 2010 Vand og naturen omkring skolen
(borgmester Lis Tribler)
8/6 2011 Affald og naturen omkring skolen)
(borgmester Lis Tribler)
26/9 2012 Naturen omkring skolen
(borgmester Lis Tribler)
15/8 2013 Energi og naturen omkring skolen
(borgmester Lis Tribler)
9/10 2014 Skolen omgivende samfund og natur
(borgmester Stén Knuth

 Omø Skoles Støtteforening

Støtteforeningen blev dannet på en stiftende generalforsamling den 3/12 1990. Foreningens formål er
• at arbejde for OMØ Skoles bestående som selvstændigt ledet    skole, - og
• at støtte OMØ Skole gennem tilskud til større anskaffelser, lejrture og lign.
• at yde en frivillig indsats i forbindelse med større projekter og lign.

Foreningens formål søges nået, dels gennem et tæt samarbejde med OMØ Skoles skolebestyrelse og OMØ Skoles ledelse, dels gennem et årligt tilskud til det aktuelle års nyfødte for herigennem at støtte skolens elevgrundlag, dels gennem tilskud til OMØ Skole efter ansøgning fra skolebestyrelsen, - og dels gennem villighed til at stille sin arbejdskraft og viden til rådighed for OMØ Skole.

Blelegater er uddelt gennem alle årene – ca. 1 legat pr. år ! Midler er søgt og har givet mulighed for legepladsredskaber og minimum en lejrskole pr. år.

Billede af blelegat overdragelse. Jesper & Birgitte + Andreas

 

Støtteforening

Støtteforeningen blev dannet på en stiftende generalforsamling den 3/12 1990. Foreningens formål er

• at arbejde for OMØ Skoles bestående som selvstændigt ledet    skole, - og
• at støtte OMØ Skole gennem tilskud til større anskaffelser, lejrture og lign.
• at yde en frivillig indsats i forbindelse med større projekter og lign.

Foreningens formål søges nået, dels gennem et tæt samarbejde med OMØ Skoles skolebestyrelse og OMØ Skoles ledelse, dels gennem et årligt tilskud til det aktuelle års nyfødte for herigennem at støtte skolens elevgrundlag, dels gennem tilskud til OMØ Skole efter ansøgning fra skolebestyrelsen, - og dels gennem villighed til at stille sin arbejdskraft og viden til rådighed for OMØ Skole.

Blelegater er uddelt gennem alle årene – ca. 1 legat pr. år ! Midler er søgt og har givet mulighed for legepladsredskaber og minimum en lejrskole pr. år.

Billede af blelegat overdragelse. Jesper & Birgitte + Andreas

Kort

55.160918,11.1508939,15

Videoer