Information

Omøs sydspids hedder Ørespidsen - eller blot Øret. På gammel dialekt blev stedet kaldt Øren.

Du finder her øens største koncentration af sommerhuse. I 1970’erne udlagde driftige øboere 133 grunde. Oprindeligt var ideen at placere klyngehuse (sammenbyggede røde huse) i hele området, men den idé fraveg man hurtigt. I dag er ca. 120 grunde i stedet bebygget med sommerhuse. Test

RENSNINGSANLÆG

Ved p-pladsen er Omø Rensningsanlæg, der er et mekanisk og biologisk renseanlæg ejet af SK Forsyning. Da man byggede anlægget i 1975, var der planer om at bygge hele 1.500 sommerhuse. Derfor er anlægget rigeligt stort - selv om sommeren hvor indbyggertallet mangedobles.

EFTERTRAGTEDE RULLESTEN

Langs stranden vil du se mange rullesten. Det er afrundede sten, der har sin form efter at haverullet rundt i brændingen i århundreder. Stenene har været et særdeles attraktivt og eftertragtet byggemateriale, og de lave strandsøer i området er spor fra råstofindvindingen. Med tipvognstog bragte man omkring 1. verdenskrig store mængder af rullesten ud til skibe, der fragtede dem til Kielerkanalen i Tyskland. Kanalen blev indviet i 1895, men blev i 1907-1914 kraftigt udvidet, bl.a. med rullesten. Går du mod nord på øens østside, går du parallelt med kysten på en strandvold, hvorpå tipvognssporet befandt sig. Ca. 200 meter nord for Ørespidsen drejer jordvolden ud mod havet, og her endte sporet. Fiskere, der i nyere tid har trukket garn i området, har fortalt, at de et stykke fra land har observeret en glemt tipvogn

Fugleliv

DANMARKS 10. BEDSTE STED AT SE FUGLE

Ørespidsen er et suverænt sted at se fugletræk. I 2014 stod en radar på Ørespidsen, og den slog via sine observationer fast, at Omø er blandt de 10 bedste steder i Danmark at observere fugletræk. Kig selv op og se, hvad du kan få øje på.

Rørdrummen er en af de fugle du kan se på Ørespidsen.

Kort

55.14101752876903,11.150787213086005,15

Billeder