information

Fyrtårnet blev bygget 1893-94 og er et 22 meter højt vinkelfyr. Lyset kan fra tårnet kan ses 17 kilometer væk.

 Fyret havde fra starten fast linseapparat og en brænder med tre væger. Brænderen blev i 1923 udskiftet med en autoform glødenetsbrænder af det engelske fabrikat Chance Brothers. Til fyret har der foruden tre faste ansatte - mester, assistent og passer - været tilknyttet en fyrmedarbejder og en fyrreservemedarbejder - begge hjemmehørende på Omø. Tårnet er rundt, muret og fritstående med to boligbygninger og udhuse omkring en gårdsplads. Begge boliger og udhusene er i dag privatejede. En tredje boligbygning er revet ned. Fyrtårnet blev i 2005 af sikkerhedsmæssige hensyn lukket for besøgende, men kan stadig beses udefra.

KYSTUDKIG VED FYRTÅRNET

Indtil den kolde krigs afslutning var der ansat 8 kystudkiggere, der gennem ansættelsen hørte under Farvandsdirektoratet. Deres opgave var at holde øje med skibstrafikken, herunder have særlig interesse for østblokkens krigsskibe. Henning Holm var kystudkigger frem til lukningen af kystudkigget i 1992. Han fortæller, at kikkerten på stedet var så stærk, at man kunne se, hvilken race skibshundene var. Kikkerten havde da dengang også kostet 130.000 kr. Alle kystudkiggere var i øvrigt bosiddende på Omø, og dermed var kystudkigget sammen med færgen øens største arbejdspladser. Kystudkigget blev revet ned i 2008.

METEOROLOGISK STATION

Udover skibsopsynet var der indrettet en meteorologisk meldestation. Observationer om vejr og vind blev noteret dagligt og viderebragt til Meteorologisk Institut i København.Danmarks Meteorologiske Institut har stadig en vejrstation ved fyrtårnet.

KIG RUNDT - TIL DE ANDRE ØER

Fra pladsen ved fyrtårnet har du en fantastisk udsigt. Se Langeland, Fyn, Sprogø, Storebæltsbroen, Agersø og Sjælland. Mod syd kan du se det store sommerhusområde Øregården.

FYRENE ER STADIG I BRUG

Selvom teknologisk udvikling med tiden har mindsket fyrenes betydning, er mange af Danmarks fyr stadig i brug. Søfartsstyrelsen udgiver Dansk Fyrliste - en fortegnelse over fyr og tågesignaler i Danmark.

 

 

Kort

55.3693605,10.3961638,15

Billeder