Information

Omø Færgen sejler 8 gange om dagen – fra kl. 5.00 morgen til kl. 22.00 aften.

1884 - FØRSTE FÆRGE TIL AGERSØ OG OMØ

Før 1884 var der ingen færge. Formentlig var der ikke behov, da øboerne var selvforsynende på næsten alle områder. Præsterne havde dog i årevis beklaget sig over forholdene sammen med distriktslægen. Lægen måtte med hestevogn til Stigsnæs og så til øerne i åben båd. Det stod klart, at der måtte ske ændringer. I 1884 blev der på et møde på postgården i Skælskør enighed om at anskaffe et dampskib til ruten Skælskør - Agersø - Omø. Aktieselskabet ’Dampskibsselskabet Skjelskør’ blev dannet med slægten Harboe i spidsen, og man fik bygget dampskibet SKJELSKØR (I) i Sverige. Dækket havde plads til 30-40 passagerer og en agterkahyt yderligere 15-20. Skibet havde 24 hk, og prisen var 11.500 kr. Sejlplanen blev tilrettelagt, så øboerne kunne nå at handle i Skælskør i nogle timer. Damperen sejlede også med post og varer. Grundstenen for den uundværlige færgedrift var dermed lagt, og i de kommende årtier skulle behovet udvide sig til nye og større dampskibe.

SKJELSKØR II OG SKJELSKØR II

I En ny damper kom til i 1894 med navnet SKJELSKØR (II). Med 1,2 m mere i længden end den gamle målte den 16,6 m og kunne laste 5 tons. Den havde salon med soveindretning forsynet med hynder og rygstød. Andetsteds var der også et toilet. Prisen var 19.000 kr. I 1915 afløstes den af SKJELSKØR (III). Denne damper forblev i drift i 47 år og nåede ca. 15.000 ture. 125 passagerer kunne fragtes, men lasten var alt lige fra post til en olm tyr, biler, et tærskeværk på dækket over salonen, og en flyvemaskine der var faldet ned på Omø.

EGEN FÆRGE TIL OMØ

Efterhånden ønskede man sin egen færge til Velkommen ombord på færgen, der er øens livsnerve - eller landevej, som vi siger på Omø. Omø Færgen Læs mere på hjemmesiden Øguiden ved at skanne QR-koden eller gå til www.oeguiden.dk/omoe Omø. Det var ingen let sag at finde penge til en færge, men et nydannet aktieselskab med bl.a. øboere som aktionærer gjorde det muligt. I 1962 blev den første Omø Færge derfor sat ind på ruten Omø - Stigsnæs. Efterhånden var der kommet gode landevejs- og rutebilsforbindelser til Stigsnæs, hvorfra der var meget kortere at sejle til øerne. Færgen havde oprindeligt plads til 8 biler og 98 passagerer, men blev ombygget og forlænget flere gange. I 2000 blev den overtaget af Skælskør Kommune, og aktieselskabet blev nedlagt. Færgen sejlede frem til 2005, hvorefter den fungerede som afløserfærge - under navnet Omø Sund - frem til 2012, hvor blev den solgt til Sakskøbing Motor og Sejlbådsklub. Den ligger nu i Sakskøbing Havn og fungerer som klubhus.

NUVÆRENDE OMØ FÆRGE

I 2005 blev den nuværende Omø Færge indsat. Den har plads til 18 biler og 98 passagerer Afstanden mellem Omø og Stigsnæs er 11 kilometer, og overfartstiden er 50 minutter. Færgen sejler en omvej pga. ujævnheder på havbunden, som skyldes sidste istid. God tur

Læs mere

mdnfkwejhgf

Kort

55.17095,11.158485,15